Press "Enter" to skip to content

Ventrikkeltachycardi og ventrikkelflimmer K84

Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom

Korte perioder med ventrikkeltakykardi (frekvens oftest mellom 160 og 240 pr min) og ventrikkelflimmer opptrer ganske hyppig i akuttfasen etter hjerteinfarkt. Hjertesvikt, anemi, hypoksi, infeksjon og elektrolyttforstyrrelse disponerer for disse svært alvorlige arytmiene.

Symptomer

Ved ventrikkeltakykardi:

 • Hjertebank
 • Tungpust
 • Brystsmerter
 • Svimmelhet
 • Nærsynkope/Synkope

Ved ventrikkelflimmer:

 • Bevisstløshet
 • Respirasjonsstans
 • Ingen puls

Tiltak

 • Følg Norsk indeks
 • Prekordialt slag
 • Hjertelungeredning (brystkompresjon/innåndning i rytme 30:2)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.