Press "Enter" to skip to content

Tachyarytmier K79

Årsaker

Det er mange årsaker til rask puls – både hjerterytmeforstyrrelser (mange forskjellige) og andre sykdommer som høyt stoffskifte og febersykdom. Noen aktuelle rytmefortyrrelser: Paroksystisk supraventrikulær takykardi (ganske hyppig, vanligvis ufarlig), Atrieflimmer, Atrieflutter.

Symptomer

  • Hjertebank
  • Rask, regelmessig eller uregelmessig puls
  • Tungpust
  • Brystsmerter
  • Svimmelhet
  • Stor urinproduksjon (polyuri)

Tiltak

  • Hvis den hurtige pulsen kommer anfallsvis og årsaken ikke er fastlagt: be pasienten oppsøke fastlege eller legevakt under anfall for å få tatt EKG
  • Hvis nyoppstått uregelmessig puls, tungpust, brystsmerter og /eller svimmelhet bør lege vurdere pasienten raskt – bruk ev. Norsk indeks: 11 Brystsmerter / hjertesykdom
  • Om pasienten har hurtig puls, men er i god form ellers, kan vurdering og oppfølging gjøres av fastlege på dagtid

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.