Press "Enter" to skip to content

Aortastenose K81

Generelt

  • Aortastenose er en klaffesykdom, hyppigst ved alder over 70 år
  • Kan oppdages ved symptomer fra hjerte, eller ved at legen oppdager bilyd
  • Aortastenose kan være en årsak til anstrengelsesutløst synkope
  • Pasienten er ofte lite påvirket etter en slik synkope

Tiltak

  • Ved anstrengelsesutløst synkope skal pasienten til lege/sykehus

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.