Press "Enter" to skip to content

Brannskader S14

Norsk indeks: 10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

Viktige spørsmål

 • Hva er skjedd og hvordan?
 • Når skjedde det?
 • Hvor stort område er skadet (angi cm)?
 • Beskrive område (blærer, rødhet, hud som løsner)?

9% regelen

 • Hode 9%
 • En arm 9%
 • Forside av bein 9%
 • Bakside av bein 9%
 • Genitalia 1 %
 • Forside av truncus 18%
 • Bakside av truncus 18%

Råd

 • Stor brannskade (voksne >20 %, barn >15 %) skal hurtigst mulig til sykehus etter generell førstehjelp (hindre videre skader, frie luftveier, nedkjøling av skadested, væsketilførsel, smertestillende)
 • Små barn og eldre tåler lite brannskader

Ved 1. grads forbrenning (kun rødhet og smerte):

 • Råd om nedkjøling: det brannskadde området ned i eller under rennende, lunkent vann (ca 20°C) i minst 15 minutter
 • Legg på lotion, aloe vera eller fuktighetskrem
 • Dekk til med gasbind
 • Smertestillende (paracetamol og/eller NSAID)

Ved 2. grads forbrenning (varierende grad av blemmedannelse, bevart sensibilitet/følsomhet):

 • Området skal avkjøles: det brannskadde området ned i eller under lunkent vann (ca 20°C) i minst 15 minutter. Området holdes nedkjølt underveis med f.eks. våte håndklær ved mindre brannskader – ved større områder bør dette unngås pga fare for nedkjøling.
 • Ved skade av hender, føtter, ansikt, lyske/skritt, over større ledd og over større flater skal pasienten til lege
 • Brannsåret kan ev. dekkes med ”matplast” (Gladpack eller lignende) eller rent bomullstøy før transport til lege
 • Bruk ikke sølvsulfadiaxin (Flamazine) krem dersom skaden skal vurderes av lege/sykehus etterpå (det blir vanskeligere å vurdere dybden av skaden)
 • Mindre hele blemmer bør stå urørt

Ved 3. grads forbrenning (dypere skade: overhuden er borte, nedsatt sensibilitet i såret):

 • Avkjøles med vann
 • Ved store brannskader er det fare for sjokk og bevisstløshet:
  • Pasienten skal ligge med bena høyt
  • Dekk til brannsårene med våte lakener eller lignende for å hindre væsketap
 • Skal til sykehus for vurdering
 • Vurder tegn på luftveisskade (som kan gi livstruende luftveisødem):
  • Forbrenning i ansiktet og på halsen
  • Sot rundt munnen og sottilblandet spytt
  • Hovne lepper og svidde nesehår
  • Brannskader i munnhule og svelg
  • Hoste og heshet
  • Tungpust og inndragninger
  • Bevisstløshet

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.