Press "Enter" to skip to content

Strømskader

Norsk indeks: 10 Brannskade / skoldeskade / elektrisk skade

Generelt

Faren for brannskader (ofte dype) er størst ved høy spenning eller lang eksponering. Om strømskaden har skjedd i høyden, kan andre skader på grunn av fall oppstå i tillegg til strømskaden.

Skader som skyldes strømgjennomgang

 • Ofte sparsomme hudskader, men dypere skader oppstår
 • Hjertearytmier
 • Respirasjonssvikt
 • Kramper
 • Bevisstløshet
 • Forbigående muskellammelser

Behandling/Tiltak

 • Ikke rør om den skadde fortsatt er i kontakt med den elektriske kilden
 • Skru av strømmen. Hvis det ikke er mulig, må strømkilden fjernes fra den skadde ved å bruke et ikke-ledende objekt.
 • Hvis pasienten ikke puster, start med hjerte-lunge-redning
 • Dekk brannskadene med bandasje/rent tøystykke
 • Lav terskel for innleggelse
 • Personer som ikke blir innlagt bør til lege etter 2-3 dager for oppfølging

Umiddelbar sykehusinnleggelse ved ett av følgende

 • Utsatt for høyspentstrøm, lynnedslag, lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen
 • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter strømskaden
 • Har brannskader
 • Har tegn på nerveskader

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.