Press "Enter" to skip to content

Brent av brennmanet

Norsk indeks: 08 Allergisk reaksjon

Generelt

Langs norskekysten finnes en manet-art som vanligvis bare gir plagsomme men ufarlige symptomer. I tropiske og subtropiske farvann finnes manet-arter som kan gi alvorlig tilstand.

Symptomer

 • Svie og brenning i huden – gir seg vanligvis etter 1/2-1 time
 • Rødflammet hevelse – holder seg oftest noen timer
 • Etterhvert mer kløe
 • Det kan det utvikles blemmer
 • En sjelden gang: alvorlig allergisk reaksjon, særlig hos atopikere

Råd

 • Det er viktig at alle manettråder fjernes fra huden
  • Skyll bort med sjøvann
  • Hvis trådene er vanskelig å skylle bort, kan man gni lett med sand, gjerne blandet med sjøvann
  • Unngå ferskvann så lenge trådene klebes til huden – det kan frigjøre mer gift fra manettrådene
  • Klut dynket med 5% eddik kan legges over området – eddiken inaktiverer giftstoffene
 • Når trådene er borte kan smertene lindres med
  • Varmt vann (ca 40-45 gr)
  • Tøystykke/klut dynket i kaldt sjøvann over det brente området
  • Xylocain salve/krem/gel ved uttalt svie
  • Cortisonkremved uttalt kløe
 • Antihistamin kan gis ved betydelig kløe
 • Ved utvikling av allergisk sjokk (svært sjelden i Norge) med pusteproblemer, generelt kløende utslett, matthet, uro, kribling i kroppen, rask puls, svimmelhet, kvalme, bevissthetstap: Ring 113 – følg Norsk indeks

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.