Press "Enter" to skip to content

Brent av brennesle

Norsk indeks: 08 Allergisk reaksjon

Generelt

Bladene av brennesle har sagtannede kanter samt brannhår på stengelen og under bladene. Ved hudkontakt brekker disse og en liten mengde biologisk aktive stoffer (acetylkolin, histamin, serotonin) kommer i kontakt med huden og gir en reaksjon som elveblest. I tillegg frigjør planten maursyre som irriterer huden.

Symptomer/tegn

  • Lokalt røde og kløende vabler
  • Svie

Råd

  • Skyll hudområdet med kaldt vann – det minsker kløen/svien
  • Spytt vil lindre
  • Antihistamin ved større reaksjoner, men vanligvis er reaksjonen av så kort varighet at medikamentet ikke rekker å virke før plagene har gitt seg
  • Alvorligere allergisk reaksjon (meget sjelden) tilsier behandling som anafylaktisk reaksjon – ring 113 og følg Norsk indeks

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.