Press "Enter" to skip to content

Flåttbitt

Viktige spørsmål

  • Er flåtten fjernet?
  • Når ble flåtten oppdaget?
  • Hvor sitter flåtten?
  • Hvordan ser stikkstedet ut?
  • Er det en rød flekk større enn 5 cm omkring stikkstedet?

Artikler i dette kapittelet

Flåttbitt (skaumann) S12
Borreliainfeksjon S11

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.