Press "Enter" to skip to content

Borreliainfeksjon S11

Norsk indeks: 15 Dyrebitt / insektstikk / menneskebitt

Generelt

 • Borreliainfeksjon (kalles også borreliose eller Lyme borreliose) overføres ved bitt av flått som er infisert med bakterien Borrelia
 • Smitterisiko øker med tiden flåtten sitter fastsugd, men fjernes flåtten innen 24 timer, er risiko for smitte liten
 • 0,5 – 3 % av flåttbittene gir sykdom
 • Sykdommen forekommer hyppigst om sensommeren og høsten
 • Sykdommen kan gi senvirkninger med skader på sentralnervesystemet (hyppigst: lammelser)

Symptomer

 • De fleste med borreliainfeksjon får en langsomtvoksende rød flekk på bittstedet, vanligvis etter 1-3 uker; flekken vokser som «ring i vannet», og blir senere blek sentralt
 • Hudutslett på mindre enn 5 cm er sjelden borrelia
 • Tilbakevendende muskel- og leddsmerter kan sees i alle stadier av borreliainfeksjon
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Infeksjon i sentralnervesystemet kan komme 4-8 uker etter flåttbitt: Hodepine, nakkestivhet, nedsatt allmentilstand, lammelser

Tiltak

 • Mistanke om borreliainfeksjon skal vurderes av lege
 • Sykdommen kureres med antibiotikabehandling

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.