Press "Enter" to skip to content

Flåttbitt (skaumann) S12

Generelt

Flått har ulike lokale navn som skaumann, skaubjørn, tege, hantikk, påte.

Viktige spørsmål

  • Er flåtten fjernet?
  • Når ble flåtten oppdaget?
  • Hvor sitter flåtten?
  • Hvordan ser stikkstedet ut?
  • Er det en rød flekk større enn 5 cm omkring stikkstedet?

Råd

  • Flått fjernes med fingrene eller en pinsett (svært liten fare for smitteoverføring om flåtten fjernes innen 24 timer)
  • Noen ganger sitter det igjen noen «små sorte prikker». Dette er deler av klørne, og de faller av i løpet av to-tre dager og behøver ikke fjernes.
  • De første dagene vil det bli en liten rød reaksjon på stikkstedet, som en liten kvise om kloen ikke er fjernet. Dette er ufarlig og skal ikke behandles.
  • De fleste flåttbitt (ca 98 %) gir ikke sykdom
  • Pas. skal vurderes av lege med mistanke om Borreliose dersom det etter noen dager (2–30 dager) utvikler seg et rødlig utslett som sprer seg fra bittstedet (erythema migrans)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.