Press "Enter" to skip to content

Dypere frostskader S19

Norsk indeks: 23 Hypotermi

Symptomer

  • Følelsesløs, hard og voksfarget hud
  • Huden kan ikke forskyves i forhold til underliggende vev
  • Rubor og blodfylte blemmer ved oppvarming
  • Hard, svart skorpe etter ca 2 uker

Råd

  • Skaden blir større dersom frostskaden tines midlertidig for så å risikere ny forfrysning dersom f.eks. turen ikke er ferdig mv.
  • Beskytt det skadde partiet mot slag, støt og trykk
  • Gi noe varmt sukkerholdig å drikke, bring den skadde i ly
  • Ikke masser det skadede stedet
  • Ved mistanke om dype frostskader skal pasienten til sykehus snarest
  • Opptining av større frostskader er svært smertefullt, og den startes derfor vanligvis først når smertebehandling kan gis

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.