Press "Enter" to skip to content

Kutt i huden S18

Norsk indeks: 33 Skade – brudd / sår / småskader

Viktige spørsmål

 • Hvordan skjedde dette?
 • Dybde?
 • Lengde?
 • Sprik i mm?
 • Blør mye?
 • Mulig forurensning/fremmedlegeme i såret?
 • Er dette i eller nært et ledd?
 • Tegn på sene/muskelskade (nedsatt bevegelighet i ledd)?
 • Tegn på nerveskade (endring av motorikk/sensibilitet distalt for skaden)?
 • Karskade?

Råd

Ved rift som ikke spriker mer enn 3 mm og der såret ikke er dypt, og det er på et strekkesiden av et ledd, kan det gis råd om følgende:

 • Rense såret med Pyrisept/klorhexidin
 • Legge på steril/ren bandasje
 • Observere m.h.t. infeksjonstegn (rødt, varmt, hovent)

Ved kutt som er større enn 2-3 mm og som gaper, skal pasienten alltid til lege for vurdering. Dette av hensyn vurdering av behov for suturering, sene og/eller nerveskader, samt med tanke på tetanus vaksine.

Histoacryl (sårlim)

 • Sårlim kan brukes der sårene ikke spriker for mye, og der de ikke er for dype (legen avgjør)
 • Histoacryl skal aldri brukes i ansiktet pga arrdannelse
 • Sårlim er heller ikke egnet i nærheten av ledd hvor huden vil kunne settes på strekk

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.