Press "Enter" to skip to content

Stivkrampe (tetanus)

Viktige spørsmål ved sårskader

  • Hvordan skjedde skaden (dyrebitt, kutt mv)?
  • Hvor skjedde skaden (sterkt forurenset område som stall eller fjøs)?
  • Hvor stort er såret?
  • Hvordan er såret (overfladisk, skrubb, sår etter spiker)?
  • Når skjedde skaden?
  • Er pasienten tidligere fullvaksinert mot stivkrampe? Eventuelt når?

Artikler i dette kapittelet

Stivkrampe (tetanus) S44
Stivkrampevaksinasjon ved sårskade S44

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.