Press "Enter" to skip to content

Stivkrampevaksinasjon ved sårskade S44

Viktige spørsmål ved sårskader

  • Hvordan skjedde skaden (dyrebitt, kutt mv)?
  • Hvor skjedde skaden (sterkt forurenset område som stall eller fjøs)?
  • Hvor stort er såret?
  • Hvordan er såret (overfladisk, skrubb, sår etter spiker)?
  • Når skjedde skaden?
  • Er pasienten tidligere fullvaksinert mot stivkrampe? Eventuelt når?

Forebyggende tiltak/vaksine

  • Forurensede sår skal vaskes godt så tidlig som mulig etter skaden
  • Vaksinasjon på bestemte vilkår, se nedenfor
  • Varighet av immunitet etter basisvaksinasjon: 10 år (barn i Norge får vaksine ved 3, 5 og 12 måneders alder, samt i 10. klasse (fra årskull 1998)
  • Bivirkninger av vaksine: smerter på injeksjonsstedet og lett feber kan forekomme

Tabell: Anbefalt tetanusimmunisering ved sårskader

Vaksinasjonsstatus Tid siden siste vaksinedose Immunisering
RENT SÅR
Basisvaksinert (3 el. 4 doser med korrekte mellomrom < 10 år siden Ingen
> 10 år siden Vaksine, &eacute;n dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler) < 12 mndr siden Ingen
> 12 mndr siden Vaksine, &eacute;n dose
Fått &eacute;n vaksinedose Vaksine 2 doser med minst 6 mndr mellomrom
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus Full basisvaksinering
URENT SÅR
Basisvaksinert (3 el. 4 doser med korrekte mellomrom < 5 år siden Ingen
> 5 år siden Vaksine, &eacute;n dose
Delvis basisvaksinert (siste dose mangler) < 12 mndr siden Ingen
< 5 år siden Vaksine, &eacute;n dose
> 5 år siden HTIg *) + vaksine, &eacute;n dose
Fått &eacute;n vaksinedose HTIg + vaksine 2 doser med minst 6 mndr mellomrom
Ikke vaksinert eller ukjent vaksinasjonsstatus HTIg + full basisvaksinering

*) HTIg = Humant tetanus immunglobulin

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.