Press "Enter" to skip to content

Røde hunder (rubella) A74

Generelt

Vanligvis mild virussykdom, men som hos gravide i 1. trimester kan gi alvorlige fosterskader. Vaksinen (del av MMR) gir mer enn 95 % beskyttelse..

Symptomer

 • Pga vaksinasjon av småbarn, ses oftest milde forløp
 • Moderat feber og utslett som brer seg fra ansikt til hele kroppen
 • Forstørrede lymfeknuter på halsen

Smitte

 • Dråpesmitte
 • Smittsom fra 1 uke før til 4-5 dager etter at utslettet starter
 • Barn kan gå i barnehagen 5 dager etter at utslettet er kommet
 • Ved mistanke eller påvist rubella må pas. unngå nær kontakt med gravide
 • Inkubasjonstid 2-3 uker

Varsling

 • Meldeplikt til MSIS
 • Ved mistanke eller diagnostiserte tilfeller skal kommuneoverlegen varsles umiddelbart. Dersom kommunelegen ikke er tilgjengelig, skal Folkehelseinstituttets Smittevernvakt varsles direkte på tlf. 21 07 63 48.

Råd

 • Ingen spesifikk behandling
 • Pas. skal til lege ved mistanke om røde hunder
 • Det bør tas blodprøve på antistoff samt prøve for påvisning av rubellavirusnukleinsyre

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.