Press "Enter" to skip to content

Utslett som bivirkning av medikament A85

Norsk indeks: 08 Allergisk reaksjon

Årsak

Oftest allergisk reaksjon på et medikament. Penicillin er den vanligste årsaken til medikamentutløst utslett.

Symptomer

  • Nesten alltid symmetrisk
  • Varierende utseende fra rødprikkete til elveblestliknende utslett
  • Varierende allmenntilstand
  • Utslettet kan komme når som helst i behandlingsforløpet, også noen dager etter at behandlingen er avsluttet

Råd

  • Ved mistanke om utslett pga medisiner, skal lege kontaktes og medikamentet seponeres

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.