Press "Enter" to skip to content

Utslett S07

Norsk indeks: 32 Sykt barn
Norsk indeks: 21 Hud / utslett

Viktige spørsmål

  • Når oppstod utslettet?
  • Hvordan ser utslettet ut – blekt, opphøyd, jevnt, varierer i størrelse?
  • Lar utslettet seg avbleke (trykk et glass over utslettet og se om det blekes)?
  • Allmenntilstand (uvelhet, kvalme, pusteproblemer)?
  • Hvor på kroppen?
  • Kløe?
  • Feber?
  • Andre plager (vond hals, smerter etc)?
  • Hvis barn: hvor mye drikker barnet?

Tiltak

  • Tiltak avhengig av hvilke opplysninger som kommer fram; se de enkelte tilstander

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.