Press "Enter" to skip to content

Elveblest (urtikaria) S98

Urtikaria kan være akutt eller kronisk. Når det har vart i over 6 uker, kaller man det kronisk urtikaria.

Årsak

 • Kan utløses av fysiske stimuli som kulde, varme og soleksponering
 • Ofte allergisk utslett (reaksjon på medikamenter, matvarer, kontaktallergi)
 • Ofte ses urtikaria i kjølvannet av en virusinfeksjon uten at en kan påvise noen form for allergi
 • Oftest finner man ingen årsak

Symptomer

 • Kløen kommer vanligvis før utslettet
 • Kløende utslett som består av vabler/blemmer som kommer og forsvinner før 24 timer har gått. Vablene er rosa eller hvitaktige og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst.
 • De fleste vablene forsvinner i løpet av få timer, og nye kommer til

Råd og tiltak

Ved «bare» urtikaria og med god allmenntilstand

 • Eliminere faktorer som en mistenker å være årsak til reaksjonen
 • Lette, behagelige klær som ikke klør (bomull, silke)
 • Kløestillende salve (Eurax, hvitvask)
 • Antihistaminer (fås uten resept)
 • For barn under 2 år er sederende antihistaminer aktuelle (for eksempel Phenamin)
 • Ved sterk kløe og der pasienten ikke blir bedre i løpet av få døgn, bør pasienten vurderes av lege

Angioødem

Dersom den urticarielle reaksjonen inntreffer dypere i hud eller underhud, kalles tilstanden angioødem.

 • Tegn på angioødem er ofte akutt oppstått, klart markert hevelse i elastisk vev som lepper, øyelokk, kjønnsorgan, tunge og drøvel, øvre luftveier
 • Elementene ved angioødem kan vare i opptil 3 døgn
 • I motsetning til urtikaria vil angioødem ofte være ømt, være mindre rødt og gi mindre kløe

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.