Press "Enter" to skip to content

Hoggormbitt S13

Norsk indeks: 15 Dyrebitt / insektstikk / menneskebitt

Symptomer

 • Bittet synes med to «stikk» med ca 1 cm avstand
 • Lokalreaksjon er vanligst: Bittet medfører vanligvis kun en lokal reaksjon på bittstedet, med lokal hevelse og blålig misfarging av huden
 • Generell reaksjon er sjeldnere: Av og til kan den som er bitt føle seg generelt dårlig, med blekhet, matthet, hurtig, svak puls og evt. nedsatt bevissthet. Disse symptomene kommer gjerne den første timen.
 • Huggormbitt er vanligvis ikke farlig for andre enn småbarn, eldre og svekkede personer

Aksjonsgrad rød respons når

 • Pas. føler seg uvel etter huggormbitt
 • Barn er bitt av huggorm

Råd

 • Den kroppsdelen som er bitt skal holdes i ro, og gjerne lavere enn overkroppen
 • Avkjøl bittstedet forsiktig med kaldt vann
 • La bittstedet være helt i fred – ikke klem, sug, skjær eller lignende
 • Pasienten bør ikke gå selv
 • Pasienten skal alltid undersøkes av lege
 • Ofte vil observasjon i 6-8 timer være aktuelt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.