Press "Enter" to skip to content

Bittsår S13

HUNDEBITT

I munnen hos hunder finnes bakterier som kan være årsak til infeksjoner.

Små hundebitt med hudavskrap uten at tennene har gått ned i huden

 • Vask og rens såret med grønnsåpe eller klorhexidin/Pyrisept
 • Stivkrampebakterier utvikler seg ikke i overfladiske sår hvor tilgang til oksygen er tilstede. Vaksine mot stivkrampe er derfor ikke nødvendig
 • Observer såret de nærmeste dagene med hensyn til infeksjon: rødhet, hevelse og smerter. Hvis slike symptomer oppstår, kontaktes lege.

Små hundebitt der tennene har gått ned i huden

 • Dersom pasienten har fått alle vaksiner mot stivkrampe og den siste dosen mindre enn 10 år siden, er pasienten dekket med hensyn til vaksine og trenger ikke ny vaksine
 • Vask og rens såret med grønnsåpe eller klorhexidin/Pyrisept
 • Lege vurderer behov for antibiotikaprofylakse
 • Observer såret de nærmeste dagene med hensyn til infeksjon: rødhet, hevelse og smerter. Hvis slike symptomer oppstår, kontaktes lege

Større hundebitt med ujevne og rufsete kanter

 • Pasienter med slike sår skal alltid tilses av lege for rensing og eventuell revisjon av såret samt antibiotikaprofylakse
 • Eventuell stivkrampevaksine

KATTEBITT

 • Ved kattebitt eller klor er sjansen for å få infeksjoner større enn ved hundebitt
 • Vask og rens såret
 • Lege bør vurdere såret med hensyn til behov for antibiotika og stivkrampevaksine

BITT AV MENNESKE

 • Vurderes som hundebitt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.