Press "Enter" to skip to content

Hoste

Viktige spørsmål

  • Hvilke type hoste (tørr, slimete, gjøende, anstrengelsesrelatert)?
  • Hyppighet?
  • Feber?
  • Tungpust?
  • Oppspytt, farge, blod?
  • Stikninger i bryst/rygg?
  • Mistanke om fremmedlegemer?
  • Allmenntilstand (hos barn: aktivitet)?

Artikler i dette kapittelet

Hoste R05
Bihulebetennelse R75
Forkjølelse, øvre luftveisinfeksjon, R74
Fremmedlegeme i luftveiene R87
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), R95
Lungekreft R84
RS infeksjon, Bronkiolitt, Obstruktiv luftveislidelse barn R83

Andre lenker

Astma/allergi
Bronkitt
Falsk krupp (barn)
Lungebetennelse
Lungeemboli

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.