Press "Enter" to skip to content

RS infeksjon, Bronkiolitt, Obstruktiv luftveislidelse barn R83

Norsk indeks: 32 Sykt barn

Årsak

  • Bronkiolitt skyldes oftest RS-virus som gir betennelse i de små bronkiene og bronkiolene
  • Nesten alle barn har RS-virus-infeksjon før 2-års alder; hos de fleste forløper infeksjonen som en vanlig forkjølelse
  • Disponerende faktor: Røyking i hjemmet

Symptomer

  • Oftest uskyldig forløp med varierende hoste og renning fra nese
  • Noen ganger kompliseres sykdommen av varierende tungpust med forlenget utpust og i9nndragninger, samt rask pust
  • Kan i noen tilfeller gi livstruende sykdom – medtatt barn med betydelig pustebesvær

Tiltak

  • Fuktig og kjølig luft
  • Nesedråper
  • Lav terskel for vurdering av lege og sykehusinnleggelse
  • O2

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.