Press "Enter" to skip to content

Neseblødning

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har blødningen vart?
  • Har pasienten hatt neseblødning tidligere?
  • Har pasienten kjent hypertensjon?
  • Bruker pasienten medisiner?
  • Hva skjedde forut for blødningen?
  • Hva er gjort for å stanse blødningen?
  • Er pasienten allment påvirket?

Artikler i dette kapittelet

Neseblødning (epistaxis) R06
Neseblødning hos Marevanbehandlede R06

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.