Press "Enter" to skip to content

Neseblødning hos Marevanbehandlede R06

Norsk indeks: 09 Blødning – ikke traumatisk

Generelt

  • Ved neseblødning spør alltid om Marevanbruk og eventuelt sist målte INR
  • Neseblødning hos antikoagulerte pasienter kan tyde på høy INR

Tiltak

  • Pasienten skal tilses av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.