Press "Enter" to skip to content

Astma/Allergi R96

Norsk indeks: 30 Pustevansker

Årsak

 • Slimhinnefortykkelse, slimdannelse og sammentrukket muskulatur i luftveiene gir trange luftveier og pustevansker
 • Årsak kan være allergi, fysisk anstrengelse, kjemisk irritasjon (inkl tobakksrøyk), lukter, kulde, infeksjoner

Symptomer

 • Hoste
 • Tung, pipende respirasjon, vansker med utpust
 • Følelse av å være tett i brystet

Tiltak

 • Ved vesentlig tungpust til tross for etterfølgelse av personlig behandlingsplan, skal lege vurdere pasienten
 • Ved betydelig tungpust, vurderes behov for transport direkte til sykehus, jfr Norsk indeks
 • La pasienten selv bestemme sittestilling
 • Godt utluftet rom
 • Prøv å berolige pasienten
 • Ikke spør/snakk for mye ved betydelig tungpust; det er anstrengende for pasienten å svare på unødvendige spørsmål

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.