Press "Enter" to skip to content

Pustevansker hos voksne

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har pusteproblemene vart?
  • Hvordan startet problemet (etter skade, anstrengelse, eksponert for allergen)?
  • Kjent astma eller hjertesykdom?
  • Tungt å puste ut eller inn?
  • Smerter (i bryst, rygg)?
  • Forkjølet?
  • Feber?
  • Prikking/stikking i fingre eller rundt munn?

Artikler i dette kapittelet

Pustevansker voksne R04A
Bronkitt R78
Hyperventilasjon R98
Lungeemboli K93
Pneumothorax R99

Andre lenker

Astma
Anafylaktisk sjokk
Fremmedlegeme i luftveiene
Hjerteinfarkt
Hjertesvikt
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Lungeødem
Pneumoni

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.