Press "Enter" to skip to content

Pustevansker voksne R04A

Norsk indeks: 30 Pustevansker

Viktige spørsmål

 • Hvor lenge har pusteproblemene vart?
 • Hvordan startet problemet (etter skade, anstrengelse, eksponert for allergen)?
 • Kjent astma eller hjertesykdom?
 • Tungt å puste ut eller inn?
 • Smerter (i bryst, rygg)?
 • Forkjølet?
 • Feber?
 • Prikking/stikking i fingre eller rundt munn?

Råd

 • Ved pusteproblemer der pasienten strever med å få luft: Vurder i henhold til Norsk indeks eller sett telefonen over til lege for vurdering
 • Ved pusteproblemer og mistanke om fremmedlegeme: Vurder i henhold til Norsk indeks eller sett telefonen over til lege for vurdering
 • Ved pusteproblemer med sterke brystsmerter: Vurder i henhold til Norsk indeks (Ring 113)
 • Ved pusteproblemer etter skader: Vurder i henhold til Norsk indeks eller sett telefonen over til lege for vurdering
 • Ved pusteproblemer hørbar surkling: Konferer med lege
 • Ved pusteproblemer med kjent astma: Konferer med lege
 • Ved pusteproblemer med stingsmerter: Pasienten skal ses på av lege – graden av plager er avgjørende for hast
 • Ved tungpust og feber: Pasienten skal ses på av lege; graden av plager avgjør hast

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.