Press "Enter" to skip to content

Hyperventilasjon R98

Norsk indeks: 07 Uavklart problem

Årsaker

 • Hyperventilasjon er en tilstand der vedkommende puster raskt og dypt, slik av det blir for lite av avfallsgassen CO2 i blodet
 • Skyldes ofte reaksjon på stress eller belastninger over tid, ofte som en del av en panikklidelse – denne typen hyperventilasjon er i seg selv ufarlig
 • Hyperventilasjon kan også skyldes en metabolsk acidose (oftest pga høyt blodsukker)

Symptomer

 • Kan være vanskelig å skille fra andre pustevansker som for eksempel astmaanfall
 • Oftest forbundet med stor angst
 • Hurtig respirasjon
 • Ofte følelse av sammensnøring i brystet
 • Svimmelhet, prikking og stikking i fingre/tær, nummenhet rundt munn
 • Stikkende smerter i muskulatur, enkelte ganger kramper
 • Kan ende i besvimelse

Tiltak

 • Lege bør kontaktes for å stille diagnosen
 • Det er viktig å forsøke å berolige, men det kan være vanskelig pga en del dramatikk
 • Ved sikker psykogen hyperventilering kan pasienten puste i pose, dvs puste inn og ut den samme luften

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.