Press "Enter" to skip to content

Pneumothorax R99

Norsk indeks: 30 Pustevansker

Årsak

  • Primær pneumothorax hvor det ikke finnes spesiell årsak, er hyppigst hos yngre menn
  • Sekundær pnumothorax hvor årsaken er en underliggende lungesykdom som KOLS, emfysem og astma, er hyppigst hos eldre

Symptomer

  • Plutselig innsettende smerter i den ene siden av brystkassa
  • Varierende grad av tungpust

Tiltak

  • Ved mistanke om pneumothorax skal pasienten vurderes av lege raskt
  • Ved betydelig og økende tungpust, skal pasienten transporteres direkte til sykehus

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.