Press "Enter" to skip to content

Epiglotitt R77

Norsk indeks: 38 Øre / nese / hals

Årsak

  • Bakteriell infeksjon i strupelokket (epiglottis), svært sjeldent
  • Sykdommen er blitt svært sjelden etter innføring av HIB-vaksine

Symptomer

  • Feber og sterke smerter i halsen, oftest småbarn
  • Raskt forløp med nedsatt allmenntilstand og svelgvansker, kan ikke svelge spytt, sikler
  • Typisk bilde: pasienten sitter framoverbøyd, er stille, hoster ikke, inspiratorisk stridor
  • Tilstanden er svært alvorlig og kan ende i respirasjonsstans

Tiltak

  • Lege/ambulanse snarest
  • Pasienten skal direkte til sykehus med lege i ambulanse
  • Ved lang transporttid bør antibiotika gis før transport

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.