Press "Enter" to skip to content

Akutte smerter og hevelse i ekstremiteter

Viktige spørsmål:

  • Hvordan startet dette?
  • Hvordan ser huden ut (rød, varm, hoven, utbredelse av forandring)?
  • Beskriv smertene
  • Varighet (raskt utbredelse avrødhet og hevelse eller stabilt)?
  • Hatt noe liknende tidligere?
  • Medisinbruk (P-piller, hjertemedisin)?
  • Nylig gjennomgått operasjon?
  • Andre lidelser fra før (infeksjoner, diabetes, hjerteproblemer)?

Artikler i dette kapittelet

Akutte smerter og hevelse i ekstremiteter L14
Bakteriell artritt, (septisk artritt), L99
Dyp venetrombose (DVT) K94
Overfladisk tromboflebitt («årebetennelse») K94
Perifer arteriell sykdom (claudicatio intermittens) K92

Andre lenker

GAS infeksjon, streptokokkinfeksjon
Hudinfeksjoner, erysipelas, rosen, flegmone
Urinsyregikt, podagra

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.