Press "Enter" to skip to content

Perifer arteriell sykdom (claudicatio intermittens) K92

Årsak

Skyldes innsnevring av arterier (arteriosklerose), oftest til bena.

Symptomer

  • Ofte gangsmerter i lengre tid (claudicatio som skyldes trange arterier i leggen, iskemismerter ved gange)
  • Gradvis økende smerter, evt. akutt forverring av smertene ved akutt tiltetting av arterie
  • Huden blir blek og kald, ofte mulig å kjenne skarpt temperaturskille til del av benet med fortsatt sirkulasjon
  • Koldbrann (gangren) vil oppstå dersom full tiltetting forblir ubehandlet
  • Akutt iskemi uten forutgående claudicatioplager kan skyldes trombose eller emboli i en perifer arterie – dette gir akutte innsettende symptomer med smerter, nummenhet, prikkinger i huden, markert hudavbleking

Tiltak

  • Gradvis økende gangsmerter uten hvilesmerter bør utredes av egen lege
  • Akutt innsettende symptomer eller akutt forverring kan tyde på akutt tiltetting, og pasienten må vurderes raskt av lege
  • Kirurgisk fjernelse av trombose/embolus er ofte mulig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.