Press "Enter" to skip to content

Innkilte lårhalsbrudd L75

Generelt

Lårhalsbrudd hvor de vanlige tegnene på brudd ikke er tilstede fordi bruddendene har kilt seg inni hverandre.

Symptomer

  • Pasient som har falt og slått hofte
  • Smerter, men kan belaste noe
  • Vanligvis greit å sitte
  • Ikke bedring etter noen dager

Råd og tiltak

  • Ved mistanke om innkilt brudd skal pasienten vurderes av lege

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.