Press "Enter" to skip to content

Senerupturer L79

Norsk indeks: 33 Skade – brudd / sår / småskader

Generelt

De vanligste senerupturene er Achillesseneruptur rotatorcuffruptur, biceps- og tricepsseneruptur, lyskestrekk, patellarseneruptur og hamstringsruptur. Oftest skjer en partiell ruptur (delvis overrivning av senen), noen ganger er det en komplett ruptur.

Årsaker

 • Litt forskjellige årsaker til ulike typer rupturer
 • Skjer oftest i forbindelse med idrett/fysisk aktivtet eller fall
 • Ofte i sener hvor det allerede er degenerative forandringer

Symptomer

 • Avhengig av lokalisasjon og grad av overrivning
 • Vanlig: Smerter, nedsatt bevegelighet
 • Ved komplett overrivning: søkk over senen og dårlig kraft

Achillesseneruptur

 • Vil gi akutte smerter etter et «smell» bak ved hælen.
 • Ved full ruptur kjennes et søkk i senen
 • Pasienten klarer ikke å stå på tærne

Tiltak

 • Førstehjelp: RICE (ro, is, kompresjon og elevasjon)
 • Ved mistanke om overrivning av sener, bør pasienten vanligvis vurderes av lege i løpet av noen timer (hos fastlege eller på legevakt)
 • Ved mistanke om komplett ruptur bør pasienten vurderes raskt med hensyn til eventuell innleggelse/kirurgi

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.