Press "Enter" to skip to content

Brudd i rygg og nakke L76

Norsk indeks: 34 Skade – mulig alvorlig / omfattende
Norsk indeks: 35 Trafikkskade

Årsak

  • Ofte trafikk- eller fallulykker
  • Pasienter med benskjørhet kan få små sammenfall i ryggvirvler spontant og ved små traumer

Symptomer

  • Lokale smerter
  • Smertene lindres ved sengeleie
  • Sensibilitetforandring eller nedsatt kraft i ekstremiteter kan være tegn på alvorlig rygg/nakkeskade

Tiltak

  • Ved mistanke om brudd i rygg og nakke i forbindelse med ulykke eller fall, skal lege eller ambulanse kontaktes, følg Norsk indeks
  • Ved mistanke om kompresjonsbrudd i ryggen bør pasienten bli vurdert av lege innen få dager
  • Kompresjonsbrudd er vanligvis stabile og behandlingen er smertestillende (paracetamol/NSAID), ev. sengeleie i få dager og så rask mobilisering

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.