Press "Enter" to skip to content

Hodeskader, hjernerystelse, blødninger etter hodeskade N80

Norsk indeks: 20 Hodepine
Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Generelt

 • Slag eller fall mot hode kan gi hjernerystelse, en sjelden gang alvorlige blødninger
 • Hjernerystelse medfører kortvarig bevissthetstap
 • Kraniebrudd kan være lineære brudd i skallen eller impresjonsbrudd
 • Epiduralt hematom kommer få timer etter slag mot hodet
 • Subduralt hematom kommer dager etter slag mot hodet

Viktige spørsmål

 • Hva skjedde?
 • Har pasienten vært bevisstløs?
 • Endret bevissthetstilstand etter skaden: våken, sløv, klynkende (barn)?
 • Kvalme/brekninger?
 • Økende hodepine etter en «fri» periode?

Råd

 • Lav terskel for vurdering av lege ved hodeskader
 • Ved mistanke om blødninger intrakranielt, skal pasienten raskt til sykehus
 • Ved hjernerystelse med kortvarig bevissthetstap:
  • Pasienten bør vurderes av lege
  • Pasienten kan oftest observeres hjemme
  • Lege skal vurdere pasienten på ny ved redusert bevissthet, kvalme og oppkast og tvil om tilstanden
 • Dersom pasienten ikke har vært bevisstløs og ikke har kvalme/brekninger kan følgende råd gis:
  • Vedkommende skal ha hvile og ikke anstrenge seg fysisk
  • Paracetamol kan benyttes ved hodepine
  • Pasienten skal observeres med hensyn til:
   • Økende hodepine
   • Kvalme /oppkast
   • Bevissthetsgrad
   • Oppstår disse symptomene etter hodeskade skal pasienten til lege umiddelbart

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.