Press "Enter" to skip to content

Elektrolyttforstyrrelser T99

Årsak

  • Vanndrivende medisiner og andre medikamenter
  • Langvarig diare
  • Ekstrem varme og uttørring

Symptomer

  • Tilstanden er sjelden
  • Kramper kan oppstå i alle ekstremiteter og vil oftest vare til elektrolyttforstyrrelsene er hevet

Råd

  • Mistanke om elektrolyttforstyrrelser skal føre til rask legevurdering

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.