Press "Enter" to skip to content

Epilepsi N88

Norsk indeks: 25 Krampeanfall

Generelt

Epilepsi er ikke en sykdom, men en samlebetegnelse på tilstander med gjentatte, plutselig innsettende forstyrrelser i hjernens funksjon. Kan skyldes påviselig skade i hjernen, men ofte kan ikke sikker årsak påvises.

Ulike symptomer og typer epilepsi

Generalisert tonisk klonisk anfall (tidligere kalt grand mal)

  • Generaliserte tonisk/kloniske kramper, bevisstløshet, eventuelt fråde om munnen, tungebitt, urin/avføringsavgang

Absenser (tidligere kalt petit mal)

  • Gjentatte, kortvarige absenser, fjern med stirrende blikk uten kramper, noen ganger med sitringer

Myoklon-astatiske anfall

  • Plutselig tonustap med fall, ikke bevissthetstap

Partielle kramper

  • Rykninger i en avgrenset kroppsdel vanligvis bevissthetstap, eventuelt noe påvirket bevissthet

Status epileptikus

  • Gjentatte anfall tett på hverandre uten oppvåkning i mellom

Råd og tiltak

Bevissthetstap med kramper:

  • Der epilepsi ikke er kjent, skal innringer få kontakt med lege snarest, vurder eventuelt i henhold til Norsk indeks

Status epileptikus

  • Livstruende tilstand: Hurtig transport til sykehus helst fulgt av lege, følg Norsk indeks

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.