Press "Enter" to skip to content

TIA ("hjernedrypp") K89

Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Årsak

Forbigående sirkulasjonsforstyrrelse til hjernen, oftest pga en liten trombose eller emboli – der symptomene går tilbake innen 24 timer.

Symptomer

 • Varierende lammelser og bevissthetsforstyrrelser
 • I starten kan ikke symptomene skilles fra apopleksi
 • Kan være forvarsel om et større hjerneslag
 • De fleste TIA-anfall varer mindre enn en time

Tiltak hjerneslag og TIA (nasjonale retningslinjer)

 • Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør umiddelbart innlegges sykehus med slagenhet for diagnostikk, akutt behandling og rehabilitering
 • Henvendelse/varsling for pasienter med akutte slagsymptomer bør gå direkte til AMK og medisinsk nødtelefon: 113 (rød respons)
 • Fastlege/legevakt bør hos pasienter med mistanke om hjerneslag medvirke til rask innleggelse, eventuelt uten forutgående undersøkelse
 • TIA-pasienter bør akutt vurderes av fastlege eller legevakt
  • Innlegges hvis høy risiko (ABCD-skår =/> 4)
  • Ved lav risiko (ABCD-skår =/< 3 ) innleggelse eller poliklinisk utredning innen 48 timer
 • Ved TIA: ASA 160-300 mg bør gis så raskt som mulig, og kan gis av fastlege/legevakt før CT er utført

ABCD-skår for å vurdere risiko hos TIA-pasienter

Risikofaktor
Kategori
Poeng
(A) Age Alder > 60 år

Alder < 60 år

1
(B) Blood pressure Systolisk BT > 140 mmHg eller diastolisk BT > 90 mmHg
Lavere BT
1
(C) Clinical features Halvsidig lammelse

Språk/taleforstyrrelse uten lammelser

Ingen lammelser/ språkforstyrrelser

2

1

(D) Duration of symptoms 0 > 60 min

10-59 min

< 10 min

2

1

(D) Diabetes Diabetes tilstede

Ingen diabetes

1
Pasienter med ABCD2-skår 0-3 har liten risiko for hjerneslag de første dager/første uke, og kan utredes poliklinisk
Pasienter med skår 4-7 har høy risiko for hjerneslag de første dager/første uke, og bør innlegges som øyeblikkelig hjelp

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.