Press "Enter" to skip to content

Hjerneslag (apoplexia cerebri) K90

Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Årsak

Skyldes enten akutt tilstopping av en av hjernens blodårer (trombose eller emboli – 85 %) eller blødning (i hjernevevet eller subarachnoidalt – 15 %).

Spørsmål til innringer

 • Er pasienten bevisst?
 • Hvordan puster vedkommende?
 • Kom symptomene plutselig eller snikende?
 • Hvor lenge er det siden symptomdebut, og var det noen tilstede som observerte dette?
 • Kjent sykdom fra tidligere, for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, forhøyet kolesterol?

Symptomer

 • Symptomer varierer etter størrelsen på skaden og hvor denne sitter
 • Lammelser og følelsesløshet i en kroppshalvdel eller halve ansikt
 • Talevansker
 • Svelgvansker
 • Synsforstyrrelser
 • Bevissthetsforstyrrelser

Tiltak (nasjonale retningslinjer)

 • Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør umiddelbart innlegges sykehus med slagenhet for diagnostikk, akutt behandling og rehabilitering
 • Henvendelse/varsling for pasienter med akutte slagsymptomer bør gå direkte til AMK og medisinsk nødtelefon: 113
 • Fastlege/legevakt bør hos pasienter med mistanke om hjerneslag medvirke til rask innleggelse, eventuelt uten forutgående undersøkelse
 • Transport
  • Rød respons (akutt respons) bør utløses dersom pasienten kan nå sykehus innen 6 timer fra symptomdebut
  • Gul respons (hasterespons) dersom det ikke er mulig å nå sykehuset innen 6 timer
  • Under transport bør pasienten ha kontinuerlig tilsyn og overvåkning

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.