Press "Enter" to skip to content

Facialisparese (ansiktslammelse) N91

Årsak

  • Halvsidig ansiktslammelse er oftest Bells parese. Det skyldes sannsynligvis ofte herpesvirus, men kan også skyldes borreliainfeksjon, akustikusnevrinom eller være en del av et hjerneslag (sentral facialisparese).

Symptomer

  • Akutt oppstått isolert halvsidig ansiktslammelse tyder på Bells parese
  • Kombinasjon av ansiktslammelse, talevansker og andre lammelser tyder på hjerneslag

Tiltak

  • Alle ansiktslammelser skal undersøkes av lege snarest
  • Ved problemer med å lukke øyet, må øyet beskyttes

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.