Press "Enter" to skip to content

Perifer nevropati N94

Årsaker

  • Ofte ukjent
  • Diabetes
  • Langvarig alkoholmisbruk
  • Metabolske forstyrrelser
  • Traume/nerveavklemming (gir oftest mononevropati)

Symptomer

  • Nedsatt følelse, oftest i føtter og legger
  • Smertefulle prikkinger (parestesier)
  • Etterhvert økende lammelser
  • Gangvansker

Tiltak

  • Vurderes og følges opp av fastlegen

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.