Press "Enter" to skip to content

Svimmelhet hos voksne

Viktige spørsmål

  • Hvordan svimmel: rotasjonsfølelse eller gyngefølelse = ekte vertigo, eller ustøhet, ørhet, ”svartner for øynene”?
  • Hvor lenge har svimmelheten vart?
  • Kjente lidelser fra før?
  • Bruker medisiner, hvilke?
  • Nylig hatt en infeksjon?
  • Svimmelhet ved stillingsforandring, og kun da?
  • Akutte, kortvarige svimmelhetsanfall?
  • Smerter i nakken, evt med utstråling til armer/fingre?

Artikler i dette kapittelet

Svimmelhet hos voksne N17
Arteriosklerose K92
Avklemming av arteria vertebralis L83
Blodtrykksfall K88
Ménières sykdom H82
Posisjonssvimmelhet H82
Vestibularisnevritt («Virus på balansenerven») H82

Andre lenker

Diabetes
Epilepsi
Hjerneslag, apopleksia cerebri
Hyperventilasjon
Synkope
Tumor cerebri, hjernesvulst
Ørevoks

Comments are closed.