Press "Enter" to skip to content

Arteriosklerose K92

Årsak

  • Aldersforandringer i hjernens blodkar kan gi svimmelhet og ustøhet i varierende grad

Symptomer

  • Såkalt ukarakteristisk svimmelhet hos eldre er et vanlig fenomen. En del av dette kan forklares med aldersforandringer og forsnevring av blodårene i hode og nakke.
  • Ofte en generell følelse av ustøhet
  • Andre ganger kan pasienten være plaget av gjentatte, kortvarige svimmelhetsanfall

Råd

  • Forsøke å forklare mulig årsak
  • Bryte vond sirkel med inaktivitet og redsel for svimmelhet
  • En stokk/ krykke kan hjelpe pasienten til å bevege seg mer og føle seg tryggere

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.