Press "Enter" to skip to content

Svimmelhet hos voksne N17

Norsk indeks: 28 Mulig hjerneslag / nedsatt bevissthet

Viktige spørsmål

 • Hvordan svimmel: rotasjonsfølelse eller gyngefølelse = ekte vertigo, eller ustøhet, ørhet, ”svartner for øynene”?
 • Hvor lenge har svimmelheten vart?
 • Kjente lidelser fra før?
 • Bruker medisiner, hvilke?
 • Nylig hatt en infeksjon?
 • Svimmelhet ved stillingsforandring, og kun da?
 • Akutte, kortvarige svimmelhetsanfall?
 • Smerter i nakken, evt med utstråling til armer/fingre?

Noen tilstander med svimmelhet

 • Godartet posisjonell svimmelhet
 • Vestibulær nevronitt (”virus på balansenerven”)
 • Ménières sykdom
 • «Funksjonell” svimmelhet, ustøhet
 • Anemi
 • Nakkeplager med svimmelhet
 • Aldersbetinget svimmelhet
 • Hjertesykdom (arytmi, aortastenose)
 • Medikamentbivirkning

Tiltak

 • Ved akutt svimmelhet er det viktig å vurdere ut ifra innhentet informasjon og tiltak vurderes i henhold til graden av plager og tilleggsopplysninger som gis
 • Vanligvis bør pasienter med svimmelhet vurderes og følges av fastlege
 • Ved betydelige plager kan det være aktuelt med vurdering som ø.hj. hos fastlege eller på legevakt

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.