Press "Enter" to skip to content

Posisjonssvimmelhet H82

Årsak

  • Funksjonsforstyrrelse i likevektsorganene, oftest av ukjent årsak, noen ganger etter traume eller nakkeproblematikk. Andre navn på lidelsen: Posisjonsvertigo, Benign paroksysmal posisjonsvertigo, BPPV.

Symptomer

  • Gjentatte kortvarig rotatorisk svimmelhet (1/2 – 1 min), utløst av spesielle hodebevegelser
  • Ofte ledsagende kvalme

Råd

  • Forstyrrelsen er godartet og går gjerne over etter noen uker
  • Pasienten bør kontakte fastlege med tanke på diagnose og eventuell behandling (Epleys manøver)

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.