Press "Enter" to skip to content

Angst P01

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Generelt

Frykt, redsel og angst er normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende eller farlige.En sjelden gang kan pasient som gir uttrykk for akutt sterk angst ha en alvorlig fysisk tilstand som underliggende årsak.

Kroppslige følgesymptomer

 • Mange kroppslige følgesymptomer ved angst skyldes økt sympatikusaktivitet i det autonome nervesystemet
 • Pulsen øker, den perifere sirkulasjonen reduseres og pasienten opplever hjertebank og kalde hender og føtter
 • Mange får muskelspenninger
 • Akutte angstanfall kan føre til åndenød (hyperventilasjonsanfall) eller i meget sjeldne tilfeller besvimelse, særlig ved fobisk angst eller panikkangst
 • Mange pasienter med angst vil gjerne fokusere på sine fysiske plager (f.eks. svimmelhet, smerter, pustevansker, uro eller søvnvansker)

Viktige spørsmål

 • Beskriv plagene (uro, panikk)
 • Varighet av plagene?
 • Er pasienten alene, eller har noen hos seg?
 • Hatt dette før?
 • Vært hos lege for dette?
 • Hva gjorde vedkommende sist for at det skulle gå over?

Råd og tiltak

Ved lett angst:

 • Lytt aktivt og bruk god tid til pasienten
 • Støtt pasienten på symptomene, men ikke forsterk dem
 • Prøv å formidle ro
 • Prøv sammen med pasienten å finne ut årsaken til angsten
 • Hjelp pasienten til å finne ut av hvilke kontakter han/hun har og hvor han/hun kan få støtte
 • Dersom dette har vart over lengre tid bør pasienten ha time hos fastlegen

Ved stor angst/panikkangst:

 • Pasienten bør ses på av lege snart, dersom tilstanden ikke er kjent fra før og råd/støtte ikke hjelper

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.