Press "Enter" to skip to content

Panikklidelse P74

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Panikklidelse forekommer hos omtrent 1% av befolkningen

Symptomer

 • Panikklidelse karakteriseres ved et plutselige, uventede anfall med intens frykt/ angst (panikk)
 • Tilbakevendende anfall med plutselig innsettende fysiske opplevelser:
  • Skjelving, svette, hjertebank, brystsmerter, svimmelhet, pustevansker
  • Også opplevelser av uvirkelighet, redsel for å dø, miste kontrollen eller å bli gal
 • Anfallet har ikke relasjon til spesielle situasjoner eller til objektiv fare, og framstår som uforklarlig
 • Anfallet oppstår plutselig, når maksimum i løpet av få minutter, og går over i løpet av minutter
 • Pasienten føler seg frisk mellom anfallene
 • Pasienten utvikler ofte forventningsangst og tendens til å unngå steder eller situasjoner som er forbundet med tidligere anfall (fobiske trekk)

Råd og tiltak

 • Tilstanden kan av andre oppleves som dramatisk, og det er viktig ikke å bagatellisere disse plagene på en slik måte at pasienten føler seg avvist
 • En bør anerkjenne at pasienten har et sterkt ubehag, samtidig som en prøver å avdramatisere opplevelsen
 • En bør gjøre pasienten oppmerksom på respirasjonsmønsteret og forklare at hyperventilering gir kroppslige symptomer som prikninger, svimmelhet m.v.
 • Praktiske råd, som å be pasienten puste i en pose ved et hyperventilasjonsanfall, kan være nyttig
 • Kontakt med lege vil i det store flertall av henvendelser være nødvendig

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.