Press "Enter" to skip to content

Depresjonsfølelse

Viktige spørsmål

  • Hvor lenge har depresjonen vart?
  • Hatt depresjon før?
  • Hva betyr depresjonen for den daglige funksjonen?
  • Vet pasienten om mulige årsaker til depresjonen? (ytre årsaker)
  • Søvnvansker?
  • Våkner tidlig om morgenen?
  • Selvmordstanker? (hvis ja, beskrive disse)
  • Er pasienten alene? (familie, venner, sosial kontakt)

Artikler i dette kapittelet

Depresjonsfølelse P03

Andre lenker

Selvmordsfare

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.