Press "Enter" to skip to content

Depresjonsfølelse P03

Norsk indeks: 29 Psykisk lidelse / Selvmordsforsøk

Vanlige symptomer på depresjon

 • Redusert stemningsleie, nedstemthet
 • Manglende initiativ og tap av interesse for omgivelsene
 • Økt tretthet/ søvnløshet
 • Svekket appetitt
 • Konsentrasjonsvansker
 • Mindreverdighetsfølelse, nedsatt selvtillitt
 • Uttalt skyldfølelse (kan ha karakter av vrangforestilling)
 • Selvmordstanker
 • En del deprimerte er plaget av angst og anspenthet

Generelt om depresjon

 • Graden av depresjonen er avgjørende for om pasienten trenger ø. hjelp eller skal ha time hos lege på vanlig måte
 • Eget skjema (MADRS) blir brukt av lege til å kartlegge depresjonsdybden og alvorlighetsgraden
 • Mange pasienter presenterer somatiske plager uten å gi utrykk for sin depresjon
 • Melankoli
  • Alvorlig, dyp depresjon der pasienten ser mørkt på alt
  • Ses også hos pas. med manisk/depressiv lidelse i den depressive fasen. Kan være stor fare for selvmord.

Viktige spørsmål

 • Hvor lenge har depresjonen vart?
 • Hatt depresjon før?
 • Hva betyr depresjonen for den daglige funksjonen?
 • Vet pasienten om mulige årsaker til depresjonen? (ytre årsaker)
 • Søvnvansker?
 • Våkner tidlig om morgenen?
 • Selvmordstanker? (hvis ja, beskrive disse)
 • Er pasienten alene? (familie, venner, sosial kontakt)

Tiltak

 • Ved klare selvmordstanker og pasienten beskriver måte, eller tidspunkt, skal pasienten til lege snarest (vurdering av innleggelse i psyk.avd.)
 • Ved depresjon etter manisk periode skal pasienten ha time hos lege snarest
 • Ved depresjoner som har vart en stund, eller kommer og går, skal pasienten ha time hos fastlegen

Råd og tiltak

Ved lette depresjoner:

 • Lytt til pasienten og bruk god tid (obs stemmeleie, styrke, kontinuitet)
 • Gi utrykk for støtte og medfølelse
 • Prøv sammen med pasienten å finne ut av evt. ytre årsaker til depresjonen
 • Hjelp pasienten til å finne løsninger på problemer/årsaker
 • La pasienten definere familie, venner som han/hun kan ta kontakt med og som det er naturlig å be om støtte hos
 • Gi alltid pasienten trygghet ved å tilby han/henne å ringe tilbake ved forverring eller endring

 

Oppdatert: 2011

Comments are closed.

Telefonråd er erstattet av Legevaktindeks.no. Introduksjonskurs finnes på Oppvakt.no.